Skanfonds – Jaarverslag 2012

Magazine cover

Op eigen initiatief

Vrijwilligers
leren van elkaar
Het bleek een schot in de roos: 45 vrijwilligerscentrales hebben zich in 2012 aangemeld voor het landelijk samen-werkingsproject Vrijwilligerscolleges. Skanfonds wil met dit initiatief de vrijwillige inzet in ons land een stevige impuls geven.

Veel ontwikkelingen
Vrijwilligerswerk is enorm in ontwikkeling. Maatschappelijke organisaties zien zich genoodzaakt om een groter beroep te doen op vrijwilligers. Intussen moeten steeds meer mensen vrijwilligerswerk doen van hun uitvoeringsinstantie. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met een beperking en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Niet altijd is deze groep direct inzetbaar. Tegelijkertijd is er een grote groep mensen die graag hun kennis belangeloos willen delen met vrijwilligers.

Vrijwilligers klaarstomen
Als antwoord op deze ontwikkelingen bedacht Skanfonds het Vrijwilligerscollege. Dat gebeurde in samenwerking met Movisie en Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). De Vrijwilligerscolleges zijn bedoeld om vrijwilligerscentrales - spil van het vrijwilligerswerk – te ondersteunen. Bijvoorbeeld bij hun taak om (nieuwe) vrijwilligers op te leiden en klaar te stomen. De vrijwilligers brengen elkaar de nodige kennis en kunde bij. Daar hebben de mensen voor wie zij zich inzetten, baat bij, maar ook de vrijwilligers zelf. Die ervaren meer zekerheid en plezier in hun werk. De trainingen zijn vraaggericht, op maat en laagdrempelig. Het zijn de vrijwilligers zelf die de trainingen geven, zoals gepensioneerden en mensen uit het bedrijfsleven. Zo houden we de kosten laag en investeren we in een duurzame oplossing.

Start landelijk project
In 2013 starten we met tien vrijwilligerscentrales om dit idee uit te proberen en goed neer te zetten. Daarbij krijgen ze ondersteuning en een startbijdrage. De ervaringen delen we met andere centrales in het land.

terug

terug

Aandacht voor levens-vragen

Aandacht voor levens-vragen

Aandacht voor
levensvragen
Oudere mensen kijken vaak terug op hun leven en blikken vooruit naar het einde dat nadert. Hun levensvragen worden indringender. Vooral als hun afhankelijkheid en eenzaamheid toeneemt. Skanfonds wil goede initiatieven op dit gebied mogelijk maken.

Een jaar extra
Skanfonds is in 2011 een landelijk programma gestart om meer aandacht te vragen voor levensvragen. In 2012 hebben we besloten om dat programma met een jaar te verlengen tot eind 2013. Dat stelt ons in staat om extra bij te dragen aan projecten die zich met levensvragen bezighouden. Bijvoorbeeld voor ouderen die thuis wonen en in een isolement zijn geraakt. Zij willen een zinvolle invulling geven aan hun leven. Ook vernieuwende projecten in zorginstellingen zijn welkom. We steunen ook ideeën die het verspreiden van goede initiatieven mogelijk maken.

Vijftien initiatieven gesteund
In 2012 hebben we met € 180.360 in totaal vijftien initiatieven op dit terrein gesteund. We werken in dit programma nauw samen met het Expertisenetwerk Levensvragen.

Vrijwilligers
leren van
elkaar

Vrijwilligers
leren van
elkaar

terug

terug

Skanfonds neemt ook zelf het initiatief
voor projecten. Het gaat dan om initiatieven
met een landelijk bereik, waarbij we
het veld nauw betrekken.

Op

eigen

initiatief

Vrijwilligers
leren van
elkaar

Vrijwilligers
leren van
elkaar

Aandacht voor levens-vragen

Aandacht voor levens-vragen

Ontwikkelingen overzee

Organisatie en toezicht

Technology by MagStream Real Time Publishing