Skanfonds – Jaarverslag 2012

Magazine cover

600 projecten gesteund

bekijk de cijfers

bekijk de cijfers

download projectenlijst

download projectenlijst

bekijk de selectie

bekijk de selectie

Skanfonds heeft in 2012 ruim
zeshonderd bijzondere initiatieven mogelijk helpen maken. Initiatieven
die mensen weer helpen geloven
in zichzelf. In een toekomst. En in
een samenleving waarin mensen
opkomen voor elkaar.

bijzondere
initiatieven
gesteund

‘Ik heb een lichamelijke beperking en wilde eigenlijk niet samenwerken met mensen die een verstandelijke beperking hebben. Maar nu heb ik geleerd dat we allemaal wel iets mankeren. We kijken naar wat mensen wél kunnen. Samen kunnen we de wereld mooier maken. Ik heb hier zelfvertrouwen gekregen. Laat me niet meer uit het veld slaan. Het is hier serieus werk, je wordt aangesproken op je verantwoordelijkheden. Iedereen moet hier gewoon presteren. Maar wel naar eigen kunnen.’ Erik 29 jaar

Het Toverbaltheater biedt een werk- en leerplek aan mensen met een beperking. Skanfonds droeg € 50.000 bij aan het opzetten van een bijzonder restaurant; een plek waar eten wordt gecombineerd met kunstuitingen.

We mankeren
allemaal wel wat

‘Ik ben hier gekomen om te werken. Toen werd ik ziek, en nu heb ik niets meer. Ik slaap elke nacht ergens anders en eet nu eens hier, dan weer daar. Ik hoop op werk. Ik hoop op een huis, op een normaal leven. In de Pauluskerk zijn mensen om mee te praten. Het is een bijzondere plek. Mensen die door niemand anders gezien worden, die worden hier gezien.’ Antonio

De Pauluskerk in Rotterdam is een vangnet voor mensen in kwetsbare situaties. In 2012 droeg Skanfonds € 114.100 bij, onder meer voor de inrichting van het nieuwe diaconale centrum.

Een normaal leven, meer hoef ik niet

‘We gingen in één klap van een prima inkomen naar helemaal geen inkomen. Zonder het voedselloket zouden we niets te eten hebben.
Je krijgt hier geen kant-en-klaar ingepakt krat, je zoekt zelf de boodschappen uit die je nodig hebt. Dat is fijn. We zijn minder afhankelijk, hebben meer grip. Ik had er nooit over nagedacht hoe zwaar dit kan zijn. Hoeveel mensen in deze situatie zitten. Als wij er weer bovenop zijn willen we zelf helpen.’ Rasha,36 jaar

Bij Voedsel Loket Almere kunnen mensen die in tijdelijke financiële nood verkeren, op budget boodschappen doen. Bijdrage Skanfonds in 2012: € 69.000.

We hadden nul inkomen

‘Zonder hulp had ik na vijftien maanden gevangenis met mijn vuilniszakje op straat gestaan. Ik had schulden en een alcohol-probleem en moest weer volledig op nul beginnen. Zeker weten dat ik dan weer naar mijn foute vrienden op zoek was gegaan. Stichting DOOR is wel een life-saver, ja. Als je écht wilt kom je hier beter uit dan je er in ging.’ Michel, 34 jaar

Stichting DOOR verzorgt opvang en re-
integratie van ex-gedetineerden.
Bijdrage Skanfonds: € 50.000.

Ik moest weer opnieuw beginnen

‘Mijn moeder zei: ‘We gaan hier weg’. Waarheen wist ik niet. Maakte me ook niet uit, als we maar gingen. Mijn vader wil ik niet meer zien. Op school vertel ik niet waar ik nu woon. Straks noemen ze me zwerver. Maar verder was ik hier snel gewend. Ik teken graag manga, Japanse strips. Altijd over hetzelfde meisje, in een hele mooie wereld. Misschien wordt het ooit een boek.’ Alicja, 16 jaar

Blijf Groep biedt directe hulp op maat, thuis of in de opvang, aan iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld. In 2012 droeg Skanfonds
€ 44.910 bij aan projecten voor jongeren.

Het maakte me
niet uit waar ik ging wonen

‘Toen mijn vrouw vertrok moesten de vaste lasten ineens uit één salaris betaald worden. Mijn hoofd zat vol van de scheiding. Ik wilde ’t liefst al die enveloppen in de prullenbak kieperen. De gemeente stuurde mij naar Schuldhulpmaatje. Zo kwam ik bij Ada. Zonder haar had ik het niet gered. Dan was er geen geld geweest voor boodschappen. Dan had ik mijn huis bij opbod moeten verkopen. En waren mijn schulden verder opgelopen.’ Jack, 49 jaar

Schuldhulpmaatje koppelt vrijwilligers aan mensen met schulden. Skanfonds deed in 2012 een bijdrage van € 200.000 aan het landelijke project en droeg daarnaast bij aan verschillende lokale initiatieven.

Zonder Ada had ik het niet gered

‘Werken lukte niet meer. Na onderzoek bleek dat er al vijf centimeter hersenweefsel was afgestorven. Jongdementerend ben ik. Dat is vreselijk ja. Maar ik leef met de dag en geniet. Wat helpt zijn de ontmoetingen met mensen
die dezelfde kwaal hebben als ik. Hier in het Odensehuis vind ik lotgenoten. We begrijpen
en helpen elkaar. En als het nodig is peppen
we elkaar op.’ Klaas, 54 jaar

Het Odensehuis is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie en geheugenklachten. Aan het project in Groningen droeg Skanfonds
€ 34.000 bij.

Ik leef met de dag en geniet

‘Ik hing altijd op straat, was nooit thuis. En ik kon niet met andere kinderen overweg. Mijn
gedrag was niet zo goed, nee. Hier leer ik hoe het anders kan. Veel praten, andere kinderen leren kennen... Zó maak je dus vrienden. Ik ga naar school en werk in de Vlindertuin. Mijn droom is dat ik weer naar huis kan. Daar
droomt iedereen van hier. Maar eerst mijn gedrag anders maken.’ Rangel, 16 jaar

In het verblijfhuis van Stichting Project op Bonaire krijgen jongeren met gedrags-problemen intensieve begeleiding. De Samenwerkende Fondsen voor het Caribisch deel van het Koninkrijk deden in 2012 een bijdrage van € 28.850 voor de inrichting.

Hier leer ik hoe
het anders kan

‘Ik was de moed verloren. En ik was boos. Jarenlang stond ik aan de zijlijn. Telde ik niet mee in de maatschappij. Toen kreeg ik een oproepje van de Tolhuistuin in de brievenbus: vrijwilligers gezocht. De mensen hier maken mijn leven de moeite waard. Ik zie verandering-en in de buurt, ik woon in een gemeenschap. En ik heb zin gekregen om wat van het leven te maken.’ Andrea, 41 jaar

Binnen de Tolhuistuin Trust nemen buurt-bewoners verantwoordelijkheid voor een ontmoetingspark vóór en dóór de buurt. Skanfonds ondersteunt de tuin in het eerste
jaar met € 25.000.

Mijn leven is weer de moeite waard

terug

terug

download overzicht projecten

download overzicht projecten

vrijval projectgelden

vrijval projectgelden

opnieuw in overweging genomen

opnieuw in overweging genomen

spreiding over programmalijnen

spreiding over programmalijnen

spreiding over doelgroepen

spreiding over doelgroepen

gemiddelde hoogte van de toekenning

gemiddelde hoogte van de toekenning

verdeling toekenningen naar hoogte bedrag

verdeling toekenningen naar hoogte bedrag

besteed per gebied

besteed per gebied

aanvragen en toekenningen

aanvragen en toekenningen

Inkomsten

terug

terug

Feiten & cijfers

In 2012 is Skanfonds gestart met het werken in
program­malijnen: (1) ontmoeting en verbinding, (2)
zorg voor kwetsbaren en (3) extra kansen voor mensen
in achterstandssituaties. Deze programmalijnen of aandachtsgebieden bundelen projecten met gelijksoortige doelstellingen in Nederland.

Bestedingen in Midden en Oost-Europa, het Caribisch gebied en Suriname zijn apart opgenomen. Hoewel ook in deze gebieden de aandacht primair uitgaat naar de kwetsbaren in de samenleving, worden er lokaal andere accenten gelegd. Ook de fondsen op naam die bij Skanfonds zijn ondergebracht, hebben een eigen focus. Het Pater van Ruthfonds is specifiek bedoeld voor projecten in achterstandswijken. Het Ben Schmitzfonds verleent individuele noodhulp.

Het strategisch plan dat we in 2012 hebben opgesteld, heeft geleid tot verdere ontwikkeling van het werken met aandachtsgebieden. Er zijn opnieuw drie programmalijnen gedefinieerd: (1) weerbaarheid en eigen kracht, (2) een hechte samenleving en (3) katholiek sociaal denken. Daaraan zijn voor 2013 doelen en begrotingen gekoppeld.

assets/2012jaarverslag/2bcf_Projectlijst compleet.pdf

assets/2012jaarverslag/2bcf_Projectlijst compleet.pdf

Veel gebeurd, veel bereikt

Ontwikkelingen overzee

Technology by MagStream Real Time Publishing