Skanfonds – Jaarverslag 2012

Magazine cover

Om hen gaat het

Skanfonds is er voor mensen
in kwetsbare situaties. Vaak gaat het om omstandigheden waarin zij zelf moeilijk
verandering kunnen brengen. Een duwtje in de rug kan dan helpen om op eigen kracht
verder te komen. Skanfonds ondersteunt initiatieven die daaraan bijdragen.

Om hen gaat het

doelgroepen

doelgroepen

Opvoed- en
opgroeiproblemen
In het schooljaar 2011-2012 verlieten ruim 36.000 jongeren hun school zonder diploma. Dat beïnvloedt hun kansen voor de toekomst. ‘Ik had geen doel meer. Geen dagindeling. Geen structuur. Helemaal niks. Je weet dan nog niet dat je alles kunt overwinnen, met een beetje hulp.’

Armoede
Ongeveer 6% van de Nederlandse huishoudens is arm. Een deel hiervan kan zelfs eten en kleding niet bekostigen. Volgens de laatste schattingen leeft een op de negen Nederlandse kinderen in armoede. Dat zijn er in totaal 377.000. De verwachting is dat de armoede zal toenemen.

Eenzaamheid
Eenzaamheid treft veel groepen. Sommigen lopen een verhoogd risico, zoals ouderen, allochtonen en mantelzorgers. Eenzaamheid heeft tal van gevolgen. Zo is er een verband met gezondheidsklachten als angsten, slaapproblemen en depressie. ‘Ik trek me steeds meer terug. Inmiddels ben ik zoveel alleen, dat de problemen steeds groter worden in mijn hoofd.’

Handicap of ziekte
In ons land leven naar schatting
2,3 miljoen mensen zelfstandig
met een beperking. 110.000 mensen hebben een verstandelijke beperking. Leven met een beperking brengt vaak hindernissen met zich mee. Bijvoorbeeld op het terrein van wonen, studie en vriendschappen.

Dak- en thuisloos
Er zijn in Nederland naar schatting tussen de 35.000 en 40.000 dak- en thuislozen.
Vaak is er sprake van meerdere problemen tegelijkertijd, zoals schulden, psychische problemen en een verslaving. ‘Ik was op zoek naar iets. Maar ik wist niet wat. Ik ben gestopt met school, leef op straat. Ik trek met vrienden op die vaak in de problemen zitten.’

Gemis aan
aansluiting
Talrijke mensen voelen zich buitengesloten in de samen-leving, Vanwege een handicap bijvoorbeeld. Of omdat ze gevlucht zijn uit hun eigen land. ‘Ik kan niet meer terug. Mijn leven staat nu al acht jaar stil. Alle instanties zeggen nee tegen je. Je voelt je niet nodig. Soms is mijn lijf ziek van alle pijn.’

Huiselijk geweld
Uit onderzoek blijkt dat 10% van de Nederlandse bevolking wekelijks of soms zelfs dagelijks te maken heeft met huiselijk geweld. De sporen van geweld trekken diep in het bestaan van mensen. ‘Mijn ouders sloegen met alles wat ze tegenkwamen. Zo’n leven tekent je. Ik ben altijd op mijn hoede.’

Doelgroepen

• Mensen die eenzaam zijn en geïso­leerd
dreigen te raken, bijvoorbeeld ouderen
en vluchtelingen.

• Mensen met een handicap of chronische
ziekte. En dan vooral degenen die in
hun situatie meer steun en begeleiding
nodig hebben om zelfstandig te leven,
te wonen en te werken.

• Mensen die weinig aansluiting hebben
in de samenleving, zoals zwerf­jongeren
en ex-gedetineerden.

• Mensen die onder de armoedegrens
leven of daar terecht dreigen te komen.
Bijvoorbeeld mensen met schrijnend
geldgebrek of die een beroep doen op
de schuldhulpverlening.

• Mensen die te maken hebben met
(huiselijk) geweld, zoals geestelijke,
lichamelijke en seksuele mishandeling
– en de langdurige effecten ervan.

• Mensen die oplopen tegen opvoedings-
en opgroeiproblemen. Zoals tiener-
moeders, jongeren met een achterstand
op school of arbeidsmarkt, migranten-
families die zoeken naar meer culturele
aansluiting.

• Mensen met meervoudige problematiek,
zoals psychische problemen, verslaving,
geen thuis of onderdak hebben.

Geschiedenis van Skanfonds

Veel gebeurd, veel bereikt

Technology by MagStream Real Time Publishing