Skanfonds – Jaarverslag 2012

Magazine cover

Geschiedenis van Skanfonds

Geschiedenis
van
Skanfonds

1940
Bommen op
Rotterdam

1946 Wederopbouw

1949 Pleisteracties

1953 Steentjesacties

1954
SUS-loterijen

1957
Oprichting Stichting Katholieke Noden

1970
Het ontstaan van nieuwe loterijen

Heden
Kansfonds, geven om een ander

1940
Bommen op Rotterdam

Het is vroeg in de ochtend als de
eerste bommen vallen op Rotterdam.
De stad lig in de frontlinie en er wordt fel gevochten. Ook op de Korte Wijnstraat waar Albert Bergers woont met zijn gezin. Hij komt direct in actie. Samen met buurtbewoners bekommert hij zich om de gewonden en daklozen. Binnen enkele dagen is de hele binnenstad verwoest. Ook de Korte Wijnstraat. Onafgebroken dwaalt Bergers door zijn buurt om mensen te redden.

1946
Wederopbouw

De oorlog is voorbij. Bergers woont inmiddels in het Rotterdamse Overschie. Het zijn de jaren van wederopbouw en er valt veel te doen. Bergers’ huis doet dienst als coördinatiecentrum voor de ruim vierhonderd rooms-katholieke EHBO-afdelingen in ons land. Van daaruit organiseert hij allerlei wervende acties om aan voldoende verband- en hulpmiddelen te komen. Bergers doet het allemaal naast zijn gewone baan.

1949
Pleisteracties

Bergers komt in contact met de KRO. Die is onder de indruk van zijn creativiteit en energie. Tussen 1949 en 1954 organiseert het EHBO-coördinatie-centrum vijftien collectes, vaak met radiosteun. Na de zondagsmis verkopen vrijwilligers pleisters voor het goede doel. Wie een pleister meeneemt, doet minstens een kwartje in de collectebus.

1953
Steentjesacties

De acties van Bergers worden steeds grootschaliger. Hij richt zijn aandacht ook op loterijen. Voor de bouw van een gedachteniskerk op de Grebbeberg bijvoorbeeld, laat hij twee miljoen steentjes bakken. In duizend daarvan zit een prijswinnend nummer. Op de actiedag zijn de steentjes te koop aan de kerkdeur. In een radio-uitzending wordt de koper gevraagd de steentjes in gruzelementen te slaan. De opbrengst is 465.000 gulden. Een heel bedrag in die tijd!

1954
SUS-loterijen

Vanaf 1954 organiseert Bergers ruim vijftig loterijen. De meest succesvolle zijn de Sla Uw Slag-loterijen, die veel mensen zich vandaag de dag nog weten te herinneren. De opbrengst gaat
eerst naar katholieke doelen,
maar nader-hand ook naar andere organisaties.

1957
Oprichting Stichting
Katholieke Noden

De KRO besluit om de verdeling van geld voor goede doelen in een aparte stichting onder te brengen: Stichting Katholieke Noden. In 2005 krijgt het fonds een nieuwe naam: Skanfonds.

1970
Het ontstaan van
nieuwe loterijen

De SUS-loterijen gaan op in de nieuw bedachte GiroLoterij, later de BankGiro-Loterij. Skanfonds is vanaf de oprichting beneficiant én medelicentiehouder van deze loterij. De BankGiroloterij maakt deel uit van de holding Goede Doelen Loterijen. Daarin zit ook de Nationale Postcode Loterij. Deze loterij richt zich onder meer op sociale cohesie – een thema dat goed past bij de missie van Skanfonds. Skanfonds stapt daarom in 2005 over naar de Nationale Postcode Loterij en krijgt sindsdien van deze loterij een jaarlijkse bijdrage. Ook De Lotto draagt sinds 1994 bij aan de projecten van Skanfonds.

Heden
Kansfonds, geven om een ander

Kansfonds is sinds 2016 de nieuwe naam voor Skanfonds. Hét fonds dat mensen helpt omzien naar de kwetsbaren in de samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Díe initiatieven versterken we met geld. En door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor íedereen.

2012 in het kort

Om hen gaat het

Technology by MagStream Real Time Publishing