Skanfonds – Jaarverslag 2012

Magazine cover

2012 in het kort

Begroting
2013

Begroting
2013

Beleids-
voornemens

Beleids-
voornemens

Bereikte
organisatie-
doelen

Bereikte
organisatie-
doelen

Op eigen initiatief

Op eigen initiatief

Mogelijk gemaakt
in 2012

Mogelijk gemaakt
in 2012

Skanfonds helpt initiatieven
op weg die maatschappelijke
kansen bieden aan mensen in kwetsbare situaties. Skanfonds steunt met geld, kennis en
een krachtig netwerk.

2012
In het kort

Skanfonds heeft in 2013 naar verwachting ruim
€ 9 miljoen te besteden aan projecten. Het grootste
deel van ons bestedingsbudget gaat naar projecten in Nederland: bijna 90%. Voor projecten in Suriname en in het Caribisch deel van het Koninkrijk reserveren we zo’n 10% van het budget. In Nederland gaat ruim € 5 miljoen naar projecten op het gebied van weerbaarheid en eigen kracht. € 2,5 miljoen besteden we aan projecten die een hechte samenleving stimuleren. € 500.000 gaat naar projecten die het katholiek sociaal denken in ons land voeden en uitdragen.

Begroting 2013

steviger inzetten op onze corporate communicatie actiever zelf op zoek gaan naar projecten die onze missie helpen vervulleninhoudelijke thema’s aangrijpen om maatschappelijke vraagstukken te helpen oplossenzelf fondsen werven zodat we onze ambities kunnen blijven waarmakenuitzoeken hoe we beter kunnen volgen wat de impact is van de projecten die we steunen

Onze beleidsvoornemens

In 2012 hebben we ons fonds herijkt. Voor de komende jaren ligt er een nieuw strategisch plan. Daarbij hebben we het profiel van ons fonds en ons bestedingsbeleid aangescherpt. We hebben explicietere keuzes gemaakt voor doelgroepen en onderwerpen waar we op focussen. Ook is een aantal organisatieprocessen verder verfijnd, zodat we onze ambitie kunnen blijven waarmaken.

Bereikte organisatiedoelen

Skanfonds neemt ook zelf het initiatief tot maatschap-pelijke projecten. Die hebben vaak een landelijke uitstraling. Zo hebben we in 2012 een start gemaakt met de Vrijwilligerscolleges. Deze zijn bedoeld om de vrijwillige inzet in ons land een stevige impuls te geven. Ook hebben we opnieuw via ons landelijk programma geïnvesteerd in diverse projecten die zich specifiek bezighouden met het thema ‘ouderen & levensvragen’.

Op eigen initiatief

Skanfonds heeft in 2012 met € 9,9 miljoen ruim 600 bij-zondere initiatieven mogelijk helpen maken. Gemiddeld kenden we € 16.287 toe aan de projecten. Het hoogste bedrag was € 210.000. Het laagste was € 250. Net als in de voorgaande jaren steunden we ook projecten in Suriname (19) en in het Caribisch deel van het Koninkrijk (39).

Mogelijk gemaakt in 2012

Inhoud

Geschiedenis van Skanfonds

Technology by MagStream Real Time Publishing