Skanfonds – Jaarverslag 2012

Magazine cover

Inhoud

05
600 projecten
gesteund

05
600 projecten
gesteund

04
Veel gebeurd,
veel bereikt

04
Veel gebeurd,
veel bereikt

07
Op eigen initiatief

07
Op eigen initiatief

03
Om hen gaat het

03
Om hen gaat het

2012 in het kort
Geschiedenis van Skanfonds
Ontwikkelingen overzee
Organisatie en toezicht
Beleid en strategie
Van indienen tot
evalueren
Samenwerking en
communicatie
Inkomsten
Toekomst
Financiële
verantwoording
Colofon

01
02
06
08
09
10

11

12
13
14

15

Inhoud

600 projecten gesteund

Veel gebeurd, veel bereikt

Op eigen initiatief

Om hen gaat het

Colofon

Financiele verantwoording

Toekomst

Inkomsten

Samenwerken en communicatie

Van indienen tot evalueren

Beleid en strategie

Organisatie en toezicht

Ontwikkelingen overzee

Geschiedenis van Skanfonds

2012 in het kort

Cover

2012 in het kort

Technology by MagStream Real Time Publishing