Skanfonds – Jaarverslag 2012

Magazine cover

Financiele verantwoording

Financiële verantwoording

download jaarcijfers

download jaarcijfers

Financiële verantwoording

Verkorte Jaarrekening

Volledige jaarrekening

Volledige jaarrekening

Controleverklaring Ernst & Young

Controleverklaring Ernst & Young

Verklaring van het bestuur

Verklaring van het bestuur

Lastenverdeling uitvoeringskosten

Lastenverdeling uitvoeringskosten

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht

Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten

Balans

Balans

terug

terug

De besteding aan de doelstelling wordt in hoofdzaak bepaald door de beschikbare middelen.

Resultaat

177.426-

187.815

Totaal lasten

11.688.321

11.008.042

Beheer en administratie

37.373

42.962

Werving baten

39.386

89.272

Besteed aan doelstelling

11.611.562

10.875.808

Totaal baten

11.510.895

11.195.857

Overige baten

45.183

10.456

Baten uit beleggingen

620.375

595.535

Baten uit acties van derden

10.845.337

10.589.866

2011

2012

In deze tabel staan de financiële resultaten van de afgelopen twee jaren. Daarvoor zijn twee kengetallen beschikbaar : (1) besteding van de baten aan de doelstelling en (2) besteding aan de doelstelling als aandeel van de totale lasten.

Percentage

99,34

98,80

Besteed aan doelstelling

11.611.562

10.875.808

Totaal lasten

11.688.321

11.008.042

Besteed aan de doelstelling als aandeel van de lasten

Percentage

100,87

97,14

Besteed aan doelstelling

11.611.562

10.875.808

Totaal baten

11.510.895

11.195.857

Besteding van de baten aan de doelstelling

2011

2012

We beleggen onze reserves risicomijdend. We doen dat uitsluitend in EMU-obligaties met AAA-rating.

Als er geld vrijvalt (bijvoorbeeld omdat
een project niet doorgaat), zetten we dat geld nog in hetzelfde jaar in voor nieuwe projecten.

De beloning van onze directie is in lijn
met de ‘Grondslagen voor beloning van directeuren van de instellingen van
de VFI’.

34
5

De jaarrekening stellen we op conform
de Richtlijn 650 Fondsenwervende
instellingen.

Skanfonds heeft het CBF–keurmerk.
We werken als fonds volgens de
bijbehorende regels. Skanfonds heeft
ook de ANBI-status.

67

Skanfonds wil op een verantwoorde
en inzichtelijke manier omgaan met het budget voor maatschappelijke initiatieven. Daarom houden we ons aan een aantal regels.

We gebruiken het rendement op ons
vermogen om een zo groot mogelijk deel van de uitvoeringskosten te betalen.

De uitvoeringskosten van ons fonds blijven ver onder de CBF-norm van 25%. De norm
die we de komende jaren zelf hanteren is maximaal 20%.

12

Financieel resultaat

Financieel resultaat

Kengetallen 2012

Kengetallen 2012

Onze gouden regels

Onze gouden regels

assets/2012jaarverslag/f68d_02-01 2012 Jaarrekening dd 21-03 incl acc verklaring-ex handt bestuur.pdf

assets/2012jaarverslag/e2f0_Accountantsverklaring.pdf

assets/2012jaarverslag/38e7_Jaarverslag 2012 - Verklaring van het bestuur-def.pdf

assets/2012jaarverslag/229b_Jaarverslag 2012 - Lastenverdeling Uitvoeringskosten-def.pdf

assets/2012jaarverslag/fe77_Jaarverslag 2012 - Kasstroomoverzicht-def.pdf

assets/2012jaarverslag/7a57_Jaarverslag 2012 - Staat van baten en lasten over 2012-def.pdf

assets/2012jaarverslag/9455_Jaarverslag 2012 - Balans-def-def.pdf

Toekomst

Colofon

Technology by MagStream Real Time Publishing