Skanfonds – Jaarverslag 2012

Magazine cover

Inkomsten

De cijfers

Met het geld dat Skanfonds krijgt, kunnen we kwetsbare mensen in de samenleving aan meer kansen helpen. Onze inkomsten zijn grotendeels afkomstig van de loterijen. Daarnaast beleggen we ons vermogen – en het rendement
zetten we weer in.

* Ook zijn er twee
fondsen op naam bij
Skanfonds ondergebracht.
Het gaat om Het Pater van
Ruthfonds (voor projecten
in achterstandswijken) en
het Mr. B.A. Schmitzfonds
(voor individuele noodhulp).

Lotto
5%

Nationale
Postcode Loterij
90%

Rendement
op vermogen en incidentele donaties*
5%

Inkomsten

terug

terug

Inkomsten

Hoe komt Skanfonds aan geld voor projecten?

Vier vragen
over de
loterijen

Donateurs
bedankt!

Skanfonds bedankt zijn donateurs!

Dankzij de inspanningen van de Nationale Postcode Loterij en Lotto kan Skanfonds jaarlijks vele initiatieven mogelijk maken voor mensen in kwetsbare situaties. Besturen en medewerkers: enorm bedankt!

Inkomsten

terug

terug

Op dit moment ontvangt Skanfonds het grootste deel van de inkomsten via loterijen. Vind hier de antwoorden op veelgestelde
vragen.

Vragen
Antwoorden

hoe belangrijk zijn loterijen voor de samenleving?

hoe belangrijk zijn loterijen voor de samenleving?

Hoe belangrijk zijn loterijen
voor de samenleving?

Door de bezuinigingen van het huidige kabinet, neemt het belang van particuliere fondsenwerving toe. De opbrengsten van de loterijen maken maatschappelijke initiatieven mogelijk, waarvoor anders geen geld zou zijn. De loterijen zijn behoorlijk succesvol. Alleen al de verkoop van loten binnen de Goede Doelen Loterijen levert jaarlijks € 400 miljoen op voor het goede doel. Dat is meer dan € 1 miljoen per dag! Daarmee zijn ze de grootste fondsenwerver van Nederland en de derde in de wereld. Een kwart van alle private giften in Nederland komt via deelnemers van deze loterijen.

Het huidige kabinet heeft plannen om het kansspelbeleid te moderniseren. Hopelijk geven die de loterijen voldoende ruimte om hun succesvolle fondsenwerving op het huidige niveau voort te zetten. Want zonder de opbrengsten van de loterijen zouden talrijke maatschappelijke initiatieven niet gerealiseerd kunnen worden.

hoe is de onderlinge relatie met skanfonds?

hoe is de onderlinge relatie met skanfonds?

Hoe is de onderlinge
relatie met Skanfonds?

Met het geld van de loterijen kan Skanfonds mooi werk verrichten. Het geld besteden we specifiek aan projecten die kansen scheppen voor mensen in kwetsbare situaties. We hebben richtlijnen en criteria opgesteld die ons ondersteunen
in de keuzes die we maken.

Ieder jaar legt Skanfonds verantwoording af aan de Nationale Postcode Loterij en aan de Lotto, van wie we geld krijgen. Ook laten we in onze uitingen zien dat de loterijen ons werk mogelijk maken. Daarmee vergroten we de zichtbaarheid van deze loterijen. Omgekeerd laten de loterijen ook hun verbintenis zien met het werk van Skanfonds. Zo is er bijvoorbeeld jaarlijks een advertentiecampagne van de Nationale Postcode Loterij waarin we samen optrekken.

hoe werken loterijen?

hoe werken loterijen?

Hoe werken loterijen?

Skanfonds krijgt ieder jaar geld van de Nationale Postcode Loterij en van de Lotto. Hoe groot dat bedrag precies is, hangt
af van de hoeveelheid loten die de loterijen verkocht hebben. Deze loterijen zijn ooit opgericht om geld op te halen voor goede doelen. Mensen die meespelen, kunnen niet alleen een mooie prijs winnen, ze dragen met een deel van hun lot ook bij aan een betere wereld. Die opbrengst verspreiden de loterijen over goede doelen en fondsen. Daarvan is Skanfonds er een.

hoe is de relatie met de loterijen ontstaan?

hoe is de relatie met de loterijen ontstaan?

Hoe is de relatie met
de loterijen ontstaan?

Skanfonds (vroeger bekend als Stichting Katholieke Noden) organiseerde tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog
al loterijen. Bekend uit die tijd zijn de pleisteracties, de steentjesacties en de Sla Uw Slag-loterijen. Met de opbrengsten uit de trekkingen steunde de stichting goede doelen in de samenleving.

De stichting stond daarmee begin jaren zeventig aan de wieg van de GiroLoterij. Later werd dat de BankGiroloterij. Ons fonds was vanaf de oprichting beneficiant én medelicentie-houder van deze loterij. De BankGiroloterij maakt inmiddels deel uit van de holding Goede Doelen Loterijen, waarvan onder meer de Nationale Postcode Loterij deel uitmaakt. In 2002 hebben we onze licentie voor het organiseren van loterijen verkocht aan de Nationale Postcode Loterij. Deze loterij richt zich onder meer op het thema sociale cohesie – dat goed past bij de missie van Skanfonds. Inmiddels ontvangt Skanfonds jaarlijks een belangrijke bijdrage van de Nationale Postcode Loterij om in te zetten voor mensen in kwetsbare situaties. Sinds de jaren negentig ontvang Skanfonds ook jaarlijks een bijdrage van de Lotto.

Inkomsten

terug

terug

Samenwerken en communicatie

Toekomst

Technology by MagStream Real Time Publishing