Skanfonds – Jaarverslag 2012

Magazine cover

Cover

Veel gebeurd,
veel bereikt

Steun aan
600 projecten

Focus op kwetsbaren

Jaarverslag 2012

Inhoud

Technology by MagStream Real Time Publishing